Privacybeleid – Podotherapie van der Kuil

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze diensten gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Podotherapie van der Kuil. U dient zich ervan bewust te zijn dat Van der Kuil niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere bedrijven, bronnen en/of websites. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Podotherapie van der Kuil respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 1. Onze diensten:

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden gedeeld met de volgende partijen.

 1. Prosoftware – patientdossier systeem, doel: beheer van gegevens over uw gezondheid
 2. Vecozo – veilige communicatie in de zorg, doel: het opvragen van uw verzekeringsgegevens
 3. ZorgDomein/ZorgMail – Beveilige communicatie met externe zorgverleners,
 4. Chucks webdesign en hosting – contactformulier, doel: het kunnen ontvangen van informatieaanvragen

Wanneer een externe partij een verwerking start met uw persoonsgegevens, dan zal ook gedurende deze verwerking uw privacy gewaarborgd blijven. Deze privacy wordt gewaarborgd middels diverse beveiligingsmaatregelen die onze partners nemen. De betreffende beveiligingsmaatregelen worden contractueel vastgelegd middels een verwerkersovereenkomst tussen Podotherapie van der Kuil en de externe partij.

 1. Welke gegevens verwerkt Podotherapie van der Kuil en voor welk doel?

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld.

 • voor zorgverlening
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

2.1 De volgende gegevens worden door ons verwerkt.

 • Voorletters, voor – en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgeservicenummer (BSN)
 • Registratienummer identiteitsbewijs
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Medische gegevens
 • Schoenmaat

2.2 Podotherapie van der Kuil verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

 • Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan. Deze gegevens worden opgeslagen in het softwaresysteem Prosoftware.
 • Uw naam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van een factuur met de gemaakte behandelkosten via Prosoftware.
 • Uw naam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en medische gegevens worden gebruikt om je behandeldossier bij te houden in Prosoftware, deze gegevens kunnen met externe zorgverleners worden gedeeld via ZorgDomein en ZorgMail.
 • Uw naam en e-mailadres en telefoonnummer worden vastgesteld op het contactformulier van de website teneinde u desgevraagd van een reactie te kunnen voorzien.
 • Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts) vindt, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, plaats via een beveiligde verbinding. Deze beveiligde verbinding verloopt middels ZorgDomijn en ZorgMail.
 • In geanonimiseerde vorm gebruiken wij uw gegevens voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Voor een audit. Eens in de vijf jaar wordt er in onze podotherapiepraktijk een externe kwaliteitscontrole uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De auditeurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. De auditeurs krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar toestemming voor heeft verleend. Zonder deze toestemming mogen de auditeurs alleen een geanonimiseerd dossier inzien. Dat is een dossier waaruit al uw gegevens m.b.t. uw identiteit zijn verwijderd.
 • Intervisie, supervisie of consultatie. In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt onze podotherapiepraktijk enkel gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet is af te leiden.
 1. Derden

Informatie wordt pas met externe zorgverleners (betrokken huisartsen en paramedici) gedeeld als hiervoor toestemming van uw zijde is verkregen. De informatie wordt verder niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties (Prosoftware, Vecozo, ZorgMail, ZorgDomein, Chucks) welke wij gebruiken ten behoeve van onze dienstverlening. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 1. Bewaring van persoonsgegevens

Persoonlijke informatie wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Medische gegevens worden conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst 15 jaar bewaard. Om te voldoen aan de fiscale wetgeving worden uw betaalgegevens 7 jaar bewaard. Wij bieden alle cliënten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

 1. Uw rechten

U heeft als zorgconsument de volgende rechten:

 1. Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 2. Het recht op inzage en dataportabiliteit van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 3. Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 4. Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 5. Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 6. Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of via het aanvraagformulier kenbaar maken aan Podotherapie van der Kuil. Uiteraard kunt u hierbij ook hulp inschakelen van een schriftelijk gemachtigde, curator of mentor. Het aanvraagformulier is te vinden onder het kopje ‘privacy’ op onze website.

Toelichting op het aanvraagformulier.

Podotherapie van der Kuil is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

 1. Cookies

Onze website maakt geen gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

 1. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Indien hier belangrijke wijzigingen in zullen zijn, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen per post, mail, folder of via onze website.

We controleren regelmatig of we aan bovengenoemd privacybeleid voldoen. Gebruikers van onze dienstverlening hebben het recht om bij vragen of klachten omtrent ons privacybeleid contact met ons op te nemen.

Podotherapie van der Kuil
Molenstraat 16, 7481GM, Haaksbergen
053-5721254
podotherapievanderkuil@gmail.com

Aanvraagformulier paramedische gegevens